3. TEZ METNİ

Tezin en önemli kısmı “Tez Metni”dir. Tez metni “Giriş” bölümü ile başlar ve okuyucuya araştırma hakkında bilgi verilir. Giriş bölümünde araştırmanın konusunu açıklayıcı bilgilere yer verilir. Araştırılan problemin kapsamı ve niteliği açık bir şekilde sunulur, araştırma konusunun güncel durumu, konu ile ilgili yayınlara atıf yapılarak vurgulanır, araştırmanın bilime sağlaması hedeflenen katkı ifade edilir. Araştırmanın amacı ve önemi açıklanır. 

Tez metni, giriş bölümünden sonra “Genel Bilgiler”, “Kavramsal Çerçeve” veya “Literatür Taraması” şeklinde isimlendirilen bölümle devam eder. Bu bölümde çalışmanın anlaşılmasını kolaylaştırmaya yönelik bilgiler verilir. Tezin konusunu oluşturan kavramlar açıklanır. Önceki araştırmalara yer vererek yapılan yeni araştırmanın önceki araştırmalardan farklı yönleri izah edilir.

Kavramsal çerçeveden sonra “Yöntem” bölümü gelmektedir. Araştırmanın hangi yöntem ve metotla gerçekleştirildiğine bu bölümde yer verilir. Araştırmanın katılımcılarının nasıl seçildiği, evreni ve örneklemin nasıl oluşturulduğu açıklanır. Verilerin nasıl ve ne zaman toplandığı, kullanılan ölçme araçları, geçerlik ve güvenlik çalışmaları izah edilir.  Araştırmanın bağımlı ve bağımsız değişkenleri, verilerin analizinde kullanılan istatistiksel testler yöntem bölümünde yer alır. 

Araştırma hakkında yöntem bölümünde bilgi verildikten sonra araştırmada elde edilen verilerden elde edilenlere “Bulgular” bölümünde yer verilir. Bulgular araştırmanın hipotezlerine her zaman uygun olmayabilir. Bulgular hipotezlere uygun olmasa da araştırmada ne elde edilmişse aynen sunulmalıdır. Bulguların daha iyi anlaşılması için bu bölümde birçok tablo ve şekil kullanılmaktadır. 

Araştırmanın bulguları sunulduktan sonra sıra “Tartışma ve Sonuç” bölümüne gelmektedir. Tartışma kısmı her zaman yer almamaktadır. Fakat tartışma kısmına yer verilirse, yapılan araştırma önceki araştırmalarla karşılaştırılır. Benzerlikler farklılıklar belirtilir farklılık varsa nedenleri açıklanır, elde edilen bulguların ne anlama geldiği yorumlanır. Sonuç bölümünde tezin amacına ne ölçüde ulaşıldığı ifade edilir. Araştırmada elde edilen sonuçlar bu bölümde verilir. Araştırmada ulaşılan sonuçlara göre araştırmacılara veya uygulayıcılara yönelik önerilere bu bölümde yer verilir.

Tez Düzenleme Merkezi olarak, akademik çalışmalarınız için gerekli tüm düzenlemeleri yapıyoruz.

İletişim

Çalışma Saatleri: 
24 Saat Online
Her gün 09.00-20.00 (Ofis)

Telefon     : 0 850-308-2208

Whatsapp : 0 850-308-2208

Mail :

 info@tezduzenlememerkezi.com

Hızlı İletişim
Yardıma mı ihtiyacınız var?
Merhaba.
Size nasıl yardımcı olabiliriz?