4.4. CHICAGO YAZIM STİLİ

İlk olarak Chicago Üniversitesi tarafından kullanılan sistem bu nedenle “Chicago” olarak adlandırılmaktadır. Chicago stili “Dipnot-Kaynakça Sistemi” olarak da bilinmektedir. Bu sistemde kaynak bilgileri genel olarak dipnotta virgül ile kaynakçada nokta ile ayrılmaktadır. 

Chicago sisteminde iki ana eğilim bulunmaktadır. Birincisinde metin içinde kaynak gösterilirken yazarın soyadı, basım tarihi ve sayfa numarası parantez içinde verilir. Bu gösterimde APA 6’dan farklı olarak yazarın soyadından sonra virgül konmaz. İkincisinde ise metnin bütünlüğünün bozulmaması amacıyla kaynaklar dipnot olarak verilir. 

4.4.1. Chicago Yazım Stili Örneği

Hızlı İletişim
Yardıma mı ihtiyacınız var?
Merhaba.
Size nasıl yardımcı olabiliriz?