5.2. Araştırma İzni

Tez yazımında  Milli Eğitim Bakanlığı veya başka kurumlarda araştırma yapmak için araştırma izni alınmalıdır. Bu izin için Enstitü tarafından bir takım belgeler ve yerine getirilmesi gereken koşullar bulunmaktadır. Araştırmacı, izin için araştırmayı yapacağı kuruma doğrudan kendisi başvurabileceği gibi enstitü aracılığıyla da başvurabilmektedir.  Araştırma izninin enstitü kanalıyla alınması en yaygın yöntemdir.

Araştırma İzni İçin İstenen Belgeler

  • -Tez yazımında araştırma izni için genellikle istenen belgelerden ilki dilekçedir.
  • -Dilekçe başvuru yapılacak enstitüye binaen yazılmalıdır. Ayrıca dilekçe içinde öğrencinin telefonu numarası ya da e-posta adresi gibi iletişimi bilgiler yer almalıdır.
  • -Araştırma izni için istenen belgelerden bir diğeri tez önerisidir. Tez önerisi, tez danışmanı tarafından imzalı olarak teslim edilmelidir.
  • -Uygulanacak veri toplama aracı ya da anketler de istenen belgeler arasında bulunur. Anket, ölçek, görüşme formu gibi veri toplama araçları mutlaka istenir.
  • -Veri toplama aracının ya da araçların uygulanacağı okulların ve kurumların listesi de tez yazımında araştırma izni için istenen belgeler arasında bulunmaktadır.
  •  

Tez Yazımında Araştırma İzni Uygulama Süreci

Tez yazımında alınacak olan araştırma izni için birtakım işlemler gerekmektedir. Bu sürecin başında öğrencinin başvuru belgelerini toplayarak enstitüye başvurması gelir. Enstitü başvuru dilekçesini ilgili kuruma vermek üzere alır. Enstitü yapılan başvuru sonrasında öğrenci için izin yazısı yazar.

Kurumdan enstitüye gelen araştırmanın onaylanmaması ve onaylanmaması ya da veri toplama araçlarına izin verilmesi ya da verilmemesi gibi durumlar öğrenciye mesaj olarak bildirilmektedir. İzin yazısı alamayan öğrenciler veri toplama araçlarında gerekli değişiklikleri yaparak yeni izin için gerekli başvuruları başlatmaktadır.

Araştırma izni almak bazen zorlu bir sürece dönüşmektedir. Araştırma izni alınmadan araştırmaya başlanamadığı için iznin alınamaması, tez yazım sürecini sekteye uğratan bir durumdur. İzin alındıktan sonra başlanılan araştırmanın sonuçlandırılması ve tez savunmasının yapılmasından sonra,  araştırma izni yazısına tezin eklerinde yer verilir.

Tez Düzenleme Merkezi olarak, akademik çalışmalarınız için gerekli tüm düzenlemeleri yapıyoruz.

İletişim

Çalışma Saatleri: 
24 Saat Online
Her gün 09.00-20.00 (Ofis)

Telefon     : 0 850-308-2208

Whatsapp : 0 850-308-2208

Mail :

 info@tezduzenlememerkezi.com

Hızlı İletişim
Yardıma mı ihtiyacınız var?
Merhaba.
Size nasıl yardımcı olabiliriz?