5.1. Etik Kurul İzni

Tez çalışmalarının yürütülmesi için tezsiz yüksek lisans programları dışında yer alan araştırmalar için etik açıdan uygunluğa dair onay yazısı gerekir. İzin süreci her kurum tarafından öngörülen şekilde tamamlanır. Sürecin olumlu şekilde tamamlanmasından sonra etik kurul onayı tezin eklerinde bulunur. Bazı üniversiteler Etik Kurul İzni’ni zorunlu tuttuğu için bu onay olmadan araştırmanın başlaması mümkün olmamaktadır.

Sağlık alanındaki araştırmalarda etik kurul izni aranmaktadır fakat başka alanlarda her zaman zorunlu
tutulmamaktadır. Etik kurul izni belli bir inceleme ve onay ile gerçekleşir. Bir danışman ile birlikte devam edilen tez yazım sürecinde danışman, görevlisi etik kurul izninin hiçbir
aşamasından sorumlu değildir.

Etik Kurul İzni Ne Zaman Alınır?

Daha önce de değinildiği üzere tez çalışması yapılmaya başlanmadan önce Etik Kurul İzni alınmalıdır. Etik kurul tarafından verilen izinler gelecek araştırmaları kapsamaktadır. Geriye dönük olarak gerçekleştirilen araştırmalar için etik kurul izni verilemez. Bu bakımdan çalışma başlamadan önce bu iznin de alınmış olması gerekir. Bu izni almak için öğrenciler enstitülerine başvuruda bulunmalıdır. Başvuruda Etik Kurulu Onay belgelerinin bulunması gerekir. Yapılan başvuru sonrasında etik kurul izni için değerlendirme yapılır.

Etik Kurul İzni İçin Başvuru Belgeleri

İzin için yapılacak başvuruda başvuru formu kullanılmaktadır. Sosyal ve beşeri bilimler alanında yapılacak olan başvuruda öğrencilerden kontrol listesi, onay formu, araştırma taahhütnamesi ve bilgilendirilmiş onam formu gibi belgeler talep edilmektedir. Bilgilendirilmiş onam formu sadece gerekli görüldüğü hallerde istenmektedir. Tez kapsamında yapılacak araştırmalar için tez önerisi ve bilimsel araştırma takvimi de etik kurul izni başvurusu için istenir. Veri toplama araçları da yine bu başvuru esnasında istenmektedir.

Etik kuruluna yapılan başvuru sonrasında onay belgesinin alınması bizzat öğrenciler tarafından gerçekleştirilmelidir. Lisansüstü öğrencilerden tez konusu ve bilimsel araştırma kapsamında bu izin istenmektedir.

Etik kurulu tarafından istenen belgeler eksiksiz olarak tamamlanmak zorundadır. Yapılacak araştırma konusuna göre belge ve başvuru şekli değişmektedir. Etik kurulu tarafından onaylanmayan tezlerde çalışmaya başlanamaz. Kurulun onay şartları belli kurallara dayanmaktadır. Onay işlemi, bu kurallar çerçevesinde gerçekleşmektedir.

Tez Düzenleme Merkezi olarak, akademik çalışmalarınız için gerekli tüm düzenlemeleri yapıyoruz.

İletişim

Çalışma Saatleri: 
24 Saat Online
Her gün 09.00-20.00 (Ofis)

Telefon     : 0 850-308-2208

Whatsapp : 0 850-308-2208

Mail :

 info@tezduzenlememerkezi.com

Hızlı İletişim
Yardıma mı ihtiyacınız var?
Merhaba.
Size nasıl yardımcı olabiliriz?