Tez Düzenleme

tez-duzenleme-resim

Tezleriniz, tez yazım kılavuzuna uygun hale getirilmektedir.

Doktora tezi, yüksek lisans tezi, proje ödevi, tıpta uzmanlık tezi, uzmanlık tezi, makale, bildiri, ödev vb. akademik çalışmalarınızın biçimsel düzenlemesini ustalıkla yapmaktayız.

Ankara’da faaliyet gösteren  Tez Düzenleme Merkezi, online olarak Türkiye geneline hizmet vermektedir. Tez Düzenleme Merkezi olarak tez düzenleme ihtiyaçlarınıza uygun çözümler sunuyoruz.

Teziniz biçimsel bozukluklar nedeniyle enstitüden dönmesin.

Tez Düzenleme hizmetimizle  ayrıntılarda boğulmaktan kurtulabilirsiniz.

Tezinizi basıma hazır hale getirmekteyiz.

İlk sayfasından son sayfasına kadar tezinizi düzenliyoruz.

TEZ DÜZENLEME FİYATLARI

Tez düzenleme işi uzmanlık isteyen bir iştir. Tez Düzenleme Merkezi’ne ulaşarak tezinizin tamamını veya ihtiyaç duyduğunuz kısmını düzenletebilirsiniz. Tez düzenleme fiyatları yapılan işe göre değişmektedir. Aşağıdaki tablodan tez düzenleme fiyatlarımızı ayrıntılı olarak inceleyebilirsiniz.

Tablo 5. Tez Düzenleme Fiyatları

Düzenleme Türü

  Fiyatı

İçindekiler Listesi Oluşturma

Kaynakça düzenleme

Kaynaklardaki eksik bilgileri bularak kaynakça düzenleme

Metin içindeki kaynaklar ile kaynakçayı eşleştirme

Atıfların gösteriminin düzeltilmesi

Tabloların düzenlenmesi

Dar kapsamlı tez düzenleme*

Geniş kapsamlı tez düzenleme

TeamViewer ile bağlanarak düzenleme yapma

100 TL

Sayfası 10 TL

Sayfası 15 TL

50 TL

100 TL

Her tablo için 5 TL

250 TL

500 TL

Saati 50 TL

*Dar kapsamlı ve geniş kapsamlı tez düzenleme aşağıda açıklanmıştır.

İçindekiler Listesi Oluşturma

İçindekiler listesi otomatik olarak oluşturulmaktadır. Liste oluşturulurken başlıklar düzeylerine uygun bir şekilde gösterilmektedir.

Kaynakça düzenleme

Tez içinde kullanılan kaynakların istenilen formatta düzenlemesi yapılmaktadır. Yazmış olduğunuz bilgiler kılavuzda istenilen kurala göre gösterilmektedir.

Kaynaklardaki eksik bilgileri bularak kaynakça düzenleme

Kaynakçaya eklenen kaynaklardaki eksik bilgiler (yayınevi, sayfa aralığı, cilt numarası vb.) teker teker bulunup tamamlanmaktadır.

Metin içindeki kaynaklar ile kaynakçayı eşleştirme

Metin içinde kullanıldığı halde kaynakçada gösterilmeyen, kaynakçada verildiği halde metin içinde kullanılmayan kaynaklar tespit edilerek bilgi verilmektedir.

Atıfların gösteriminin düzeltilmesi

Olması gerektiği gibi gösterilmeyen atıflar tespit edilerek uygun şekilde gösterimi sağlanmaktadır.

Tabloların düzenlenmesi

Tablolar kılavuza uygun hale getirilmektedir. Hem estetik açıdan hem de okunabilirlik açısından daha iyi hale getirilmektedir.

Teamviewer ile bağlanarak düzenleme yapma

İstenilmesi halinde TeamViewer programı ile uzaktan bağlanarak tez düzenlemesi yapmaktayız. Böylelikle Tez  Düzenleme Merkezi’mize gelmek isteyip gelemeyen veya dosyasını gönderip beklemek istemeyen müşterilerimize yardımcı olabilmekteyiz. 

Dar kapsamlı tez düzenleme-Geniş kapsamlı tez düzenleme

Aşağıdaki listenin tamamı “Geniş kapsamlı tez düzenleme” içerisindedir. “Dar kapsamlı tez düzenleme” içerisinde koyu şekilde gösterilmiş maddeler yoktur.

 1. Sayfa kenarlıklarının ayarlanması
 2. Sayfa numaralandırması
 3. İstenilen yazı tipinin belirlenerek uygun puntolarda ayarlanması
 4. Satır aralıklarının uygun hale getirilmesi
 5. Başlıkların uygun şekilde gösterilmesi
 6. Kapak sayfalarını (iç kapak ve dış kapak) hazırlama
 7. Ön sayfaların uygun şekilde gösterilmesi
 8. İçindekiler listesinin otomatik olarak oluşturulması
 9. Tablolar listesinin otomatik olarak oluşturulması
 10. Şekiller listesinin otomatik olarak oluşturulması
 11. Simgeler, Kısaltmalar ve Sembollerin alfabetik olarak sıralanması
 12. Tanımlar’ın uygun şekilde gösterilmesi
 13. Paragraf girintilerinin ayarlanması
 14. Doğrudan ve dolaylı alıntıların gösterilmesi
 15. Atıfların doğru şekilde gösterilmesi
 16. Dipnotların doğru şekilde gösterilmesi
 17. Tablo ve şekillerin düzenlenmesi
 18. Tablo ve şekil başlıklarının uygun şekilde gösterilmesi
 19. Kaynakçanın istenilen formatta (APA, Chicago, MLA, Harvard,…) düzenlenmesi
 20. Metinde verilen kaynakların tamamının kaynakçada gösterilmesi
 21. Metinde verilmediği halde kaynakçada gösterilmiş kaynakların belirlenerek bunların çıkarılması
 22. Eksik kaynakların kaynakçaya eklenmesi
 23. Kaynakçada yer alan kaynaklarda eksik kalmış bilgilerin tamamlanması
 24. Ekler’in uygun şekilde gösterilmesi
 25. Farklı formattaki dosyaların (pdf, jpeg, png vb.) teze eklenmesi

Hızlı Talep Formu

Hızlı İletişim
Yardıma mı ihtiyacınız var?
Merhaba.
Size nasıl yardımcı olabiliriz?