Anasayfa

Tez hazırlama, lisansüstü eğitimin son aşaması olsa da herkes bu aşamayı başarı ile tamamlayamamaktadır. Esasında birçok kişi ders döneminde zorluk çekerken ders döneminde çok başarılı olup da tezini veremeyenlerin sayısı az değildir. Bununla birlikte çoğu kişi tezini hazırlamayıp savunmasına rağmen enstitünün istediği biçimsel düzenlemeleri gerçekleştirmekte zorluk yaşamaktadır. Tez düzenleme işi teknik beceri ve akademik bilgi isteyen bir konudur. Tez düzenlemesinde, lisansüstü eğitimini başarı ile tamamlayan herkesin yapabileceği şeyler vardır. Fakat mutlaka desteğe ihtiyaç duyulan zor düzenlemeler de bulunmaktadır.

Tez Düzenleme işlemi, tezin yazım kılavuzuna uygun hale getirilmesidir. Tez Düzenleme Merkezi olarak, tezinizi üniversitenizin tez yazım kılavuzuna göre düzenliyoruz.  Hayatınız boyunca belki bir daha kullanmanıza gerek kalmayacak şeyleri öğrenmek için stres yaşamayın. Tez düzenleme işini profesyonel olarak yapmaktayız. Tez düzenleme, tez formatlama, tez dizgi, tez edit vb. ihtiyaçlarınızı uygun şekilde karşılıyoruz. Tez düzenleme konusunda bizden yardım alarak tez hazırlama sürecinde yaşadığınız stresin artarak devam etmesine engel olabilirsiniz.

Tez Düzenleme Merkezi’nde aşağıdaki işlemler yapılmaktadır:

Tablo 1. Tezin Ön Sayfalarının Düzenlenmesi

Tezin Bölümü

Düzenleme Kapsamında Yapacaklarımız

Ön Sayfalar

·         Sayfa kenarlıklarının ayarlanması

·         Sayfa numaralandırması (Roma rakamı ile gösterim)

·         İstenilen yazı tipinin belirlenerek uygun puntolarda     ayarlanması

·         Satır aralıklarının uygun hale getirilmesi

·         Başlıkların uygun şekilde gösterilmesi

·         Kapak sayfalarını (iç kapak ve dış kapak) hazırlama

·         Ön sayfaların;

·         Kabul Onay Sayfası,

·         Etik Beyan sayfası

·         Teşekkür sayfası

·         Özet sayfası

·         Abstract sayfası

·         Önsöz

·         İçindekiler Dizini

·         Tablolar Dizini

·         Şekiller Dizini

·         Simgeler, Kısaltmalar ve Semboller Dizini

 uygun şekilde gösterilmesi

·         İçindekiler listesinin otomatik olarak oluşturulması

·         Tablolar listesinin otomatik olarak oluşturulması

·         Şekiller listesinin otomatik olarak oluşturulması

·         Simgeler, Kısaltmalar ve Sembollerin alfabetik olarak     sıralanması

·        Tanımlar’ın uygun şekilde gösterilmesi


Tablo 2. Tezin Metin Bölümünün Düzenlenmesi

Tezin Bölümü

Düzenleme Kapsamında Yapacaklarımız

Tez Metni

·         Sayfa kenarlıklarının ayarlanması

·         Sayfa numaralandırması (Arap rakamı ile gösterim)

·         İstenilen yazı tipinin belirlenerek uygun puntolarda

 ayarlanması

·         Satır aralıklarının uygun hale getirilmesi

·         Başlıkların uygun şekilde gösterilmesi

·         Paragraf girintilerinin ayarlanması

·         Doğrudan ve dolaylı alıntıların gösterilmesi

·         Atıfların doğru şekilde gösterilmesi

·         Dipnotların doğru şekilde gösterilmesi

·         Tabloların düzenlenmesi

·         Şekillerin düzenlenmesi

·         Tablo ve şekil başlıklarının uygun şekilde gösterilmesi

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tablo 3. Tezin Kaynaklar Bölümünün Düzenlenmesi  

Tezin Bölümü

Düzenleme Kapsamında Yapacaklarımız

Kaynaklar Dizini

·         Sayfa kenarlıklarının ayarlanması

·         Sayfa numaralandırması

·         İstenilen yazı tipinin belirlenerek uygun puntolarda

 ayarlanması

·         Satır aralıklarının uygun hale getirilmesi

·         Kaynakçanın istenilen formatta (APA, Chicago, MLA,

 Harvard,…) düzenlenmesi

·         Metinde verilen kaynakların tamamının kaynakçada

 gösterilmesi

·         Metinde verilmediği halde kaynakçada

 gösterilmiş kaynakların belirlenerek bunların çıkarılması

·         Eksik kaynakların kaynakçaya eklenmesi

·         Kaynakçada yer alan kaynaklarda eksik kalmış bilgilerin

 tamamlanması

 
 
 
 
 Tablo 4.  Tezin Ekler Bölümünün Düzenlenmesi

Tezin Bölümü

Düzenleme Kapsamında Yapacaklarımız

Ekler

·   Sayfa kenarlıklarının ayarlanması

·   Sayfa numaralandırması

·   İstenilen yazı tipinin belirlenerek uygun puntolarda

 ayarlanması

·   Satır aralıklarının uygun hale getirilmesi

·   Ekler’in uygun şekilde gösterilmesi

·   Ek dokümanların teze eklenmesi

·   Teze eklenmesi gereken farklı formattaki dosyaların

 (pdf, jpeg, png vb.) teze eklenmesi