Tez Düzenleme Neden Önemlidir?

Yazı yazma işinin kolay olmadığını söyleyerek başlamak pek mantıklı olmasa da maalesef acı gerçek bu. Yazma işi hem zor hem de kişiye göre zorlukları farklı olan bir eylemdir. Özellikle akademik bir yazı yazacaksanız bu eylem çok daha zorlayıcı bir hale gelebiliyor. Kimileri yazı yazarken belli kalıplara göre yazarken kimileri de tamamen gelişigüzel bir şekilde yazmaktadır.

Zorlanılan bir dil becerisi olan yazma, yükseköğretimde öğrencilerin karşısına eleştirel, özgün ve akademik bir dil kullanmalarını gerekli kılan akademik yazma türü olarak çıkmaktadır. Akademik yazma türünün birçok kuralı içinde barındırması, uzun bir süreci içermesi, kullanılan dilin edebî ve günlük dilden farklı olması gibi nedenlerle bazı zorluklar çekilmektedir. Bu bağlamda akademik yazma sürecinde karşılaşılan zorluklar ve akademik yazmaya ilişkin ihtiyaçlarını ortaya çıkmaktadır. Akademik çalışmalar iki fazda değerlendirilir ilki şekil ikincisi ise içerik açısından düzenleme işlemleri şeklindedir. Bu nedenle tez düzenleme ilk olarak göze çarpmaktadır. Tez düzenlemenin önemi burada ortaya çıkmaktadır.

Şekil açısından değerlendirme bilimsel çalışmanın sayfa yapısı ile kenar boşluklarının ayarlanarak çalışmanın kapak sayfaları, başlık sistemi ve paragraf yapıları düzenlenir. Çalışma içerisinde tablo, şekil, grafik, resim gibi materyaller varsa hepsine kılavuzda istenildiği şekle göre başlık verilir. Çalışmanın kaynakça kısmı ve kısaltmalar listesi alfabetik sıraya göre sıralanır. Çalışmanın tüm aşamaları bittikten sonra içindekiler, tablo listesi, şekil listesi, grafik listesi ve resim listesi kılavuzda istenildiği gibi ayarlanır.

İçeriğin düzenlenmesinde cümlelerin revize edilmesi, cümle düşüklüklerinin düzeltilmesi, cümle hatalarının giderilmesi, cümlelerin birleştirilmesi, anlatım bozukluklarının giderilmesi, imla hatalarının düzeltilmesi, dil bilgisi kurallarına uygun hale getirilmesi çalışmalarını da içermektedir.

Enstitülerce teslim edilecek tezlerin kabul edilebilmesi için, kılavuzda belirtilen biçimsel kurallara ve yazım kurallarına uygun olarak hazırlanmış olmaları gerekmektedir. Araştırmacılar tarafından hazırlanan tez çalışmaları, yazım kılavuzlarında gösterilen kurallar çerçevesinde ele alınmalı; daha önce hazırlanan tezler/projeler şekilsel açıdan örnek alınmamalıdır. Tezin teslim aşamasında, sonradan doğabilecek sorunların engellenmesi için öğrencilerin tezlerini ciltletmeden önce biçimsel kurallara uygunluğunu kontrol ettirmeleri gerekmektedir.

Düzeltme işlemi titizlikle gerçekleştirilmesi gereken ve dikkat isteyen bir işlemdir. Bilakis tez çalışmaları üniversite ya da enstitülerin istediği formata uygun ve değişik başlıklar altında hazırlanmış sayfa sayısı fazla olan uzun araştırmaları içermektedir. Çalışmanın uzun soluklu olması, çalışmalarda yazım hataları ve anlatım bozukluklarının oluşmasına neden olmaktadır. Tez, ödev ve makale yazımında kısa ve anlaşılır olma ve bilimsel dil kullanma zorunluluğu nedeniyle düzenlemeye ihtiyaç duyulmaktadır. Tez çalışmasının istenilen formata uygun hale getirilmesi bir zorunluluktur. Tez düzenleme bu nedenle tez formatlama olarak da adlandırılabilir.

Düzenlemelerin yapılmadığı ya da ehemmiyet verilmediği zaman çalışmaların kabul edilmeme ya da reddedilmesi gibi durumlarla karşılaşılabilmektedir. Böyle bir durumla karşılaşıldığı takdirde, çalışmanın hataları düzeltilerek tekrar sunulma işlemi gerekecektir. Burada da ifade edildiği gibi düzenlemesi yapılan akademik çalışmanın kabul edilmesi ve yayınlanması açısından büyük ehemmiyet arz etmektedir.

Bir Cevap Yazın

Hızlı İletişim
Yardıma mı ihtiyacınız var?
Merhaba.
Size nasıl yardımcı olabiliriz?